Preventívne prehliadky,
Očkovanie,
Vyšetrenie poruchy zraku prístrojom

Individuálny prístup, dôkladná diagnostika, nadštandardná starostlivosť

Správna výživa budúcej matky, dojčenie a dokrmovanie dieťaťa, úprava jedálnička

ak potrebujete vyšetriť školopovinné dieťa tak, aby nemeškalo z vyučovania a vy z práce, príďte o 7,00 hod.

Zdravie 4U, s.r.o.

Poskytujeme liečebnú a preventívnu starostlivosť od narodenia do 28. roku života, preventívne prehliadky, povinné očkovanie, nepovinné očkovanie, vyšetrenie poruchy zraku prístrojom Plusoptixom

Praktický lekár pre deti a dorast – pediater

Privíta vás vždy s úsmevom na tvári, asistuje pri odborných lekárskych
zákrokoch a vyšetreniach

Ešte ste nenaplánovali preventívnu prehliadku?

Zavolajte nám priamo do ordinácie (+421) 37 630 16 21