Povinné očkovanie

Očkovanie

Povinné očkovanie

Treba vedieť, že žiadne očkovanie nezabráni na 100% vzniku ochorenia, proti ktorému je očkovacia látka vyrobená Očkovanie je súčasťou zdravotnej prevencie a starostlivosti o deti a je určené k predchádzaniu vzniku niektorých infekčných chorôb.
Povinné očkovania určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.585/2008 Z. z. a ustanovuje postupy pri prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Prehľad povinného očkovania:

3. - 4. mesiac  I. dávka INFANRIX HEXA (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. infl. B, hepatitída B, detská obrna) + PREVENAR alebo SYNFLORIX (pneumokové infekcie). Možnosť očkovať proti rotavírusom I. dávka
5. - 6. mesiac II.dávkaINFANRIX HEXA + PREVENAR alebo SYNFLORIX II. dávka očkovania proti rotavírusom
11. - 12. mesiac III. dávka INFANRIX HEXA  + PREVENAR alebo SYNFLORIX
15. - 18. mesiac PRIORIX (osýpky, mumps, rubeola). Možnosť očkovať PRIORIX TETRA – ochrana aj pred ovčími kiahňami

UPOZORNENIE:

Deti, ktoré nie sú očkované tromi dávkami preparátu INFANRIX HEXA do 36. mesiaca života, môžu byť po tomto období očkované už len preparátom INFANRIX (záškrt, tetanus, čierny kašeľ), vakcína neobsahuje zložky proti hepatitíde B, poliomyelitíde a ochoreniam vyvolanýmHaemophilusinfluenzae typu B.
Preočkovanie je možné realizovať vakcínou INFANRIX POLIO (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna).

5. rok Preočkovanie –  INFANRIX POLIO (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)

11. rok Preočkovanie - PRIORIX (osýpky, mumps, rubeola)

13. rok Preočkovanie - BOOSTRIX POLIO (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna)