Blog

Užitočné rady

  • ak potrebujete vyšetriť školopovinné dieťa tak, aby nemeškalo z vyučovania a vy z práce, po dohovore s lekárom budete vybavení už od 7,00 hod.
  • pri horúčke je potrebné podať pacientovi antipyretiká / lieky proti horúčke/ už doma. Zabránite možnému vzniku febrilných kŕčov počas transportu dieťaťa
  • ak je dieťa choré dlhší čas, príďte do ambulancie do 10,00 hod. Neskôr nedokážeme zabezpečiť plynulý transport materiálu do laboratória
  • ak máte podozrenie na infekčné ochorenie, oznámte nám to, budete vyšetrení v Infekčnej čakárni
  • dieťa do roka vybavíme v ambulancii prednostne
  • neprichádzajte na preventívne prehliadky počas ambulancie pre chorých
  • po ambulantných hodinách v prípade akútneho ochorenia konzultujte stav telefonicky do 20,00 hod.
  • v prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu vyhľadajte najbližšiu LSPP v Leviciach alebo v Nitre
  • v prípade život ohrozujúcich stavov volajte číslo 155