Poruchy zraku

Vyšetrenie poruchy zraku prístrojom
Plusoptixom

Plusoptix je screeningový prístroj určený predovšetkým pre dojčatá, batoľatá a deti. Jeho konštrukcia a funkcia je podobná videokamere. Prístroj pomáha pri screeninguamblyopie (tupozrakosti) a refrakčných porúch.

  • Iba skoré odhalenie niektorej z príčin poruchy vývoja zraku dáva dieťaťu nádej na účinnú liečbu.
  • Na mnohé poruchy zraku sa príde až po nástupe dieťaťa do 1. triedy. V tomto období je už na liečbu neskoro a dieťa si nesie následky po celý svoj život..
  • S Plusoptixom zmeriame aj nespolupracujúce dieťa vo veku 6.-8. Mesiaca

Priebeh merania:

  • meranie je rýchle / cca 1-2 sekundy/
  • binokulárne / merajú sa obidve oči naraz/
  • neinvazívne – nie je potrebné pred vyšetrením aplikovať očné kvapky
  • bezkontaktné – dieťa sedí na kolenách svojho rodiča vo vzdialenosti 1 m od prístroja
  • zvukové a svetelné efekty prístroja upútajú detskú pozornosť

Princíp merania:

Princíp prístroja Plusoptix je založený na excentrickej fotoskiaskopii. Infračervené svetlo prechádza zrenicou a šošovkou na sietnicu. Z odrazeného svetla vzniká na zrenici podľa stupňa refrakčnej vady špecifický svetelný obrazec. Z charakteru tohto obrazca sú vypočítané sférické hodnoty refrakcie. Meranie je opakované v troch meridiánoch, aby mohla byť prípadne určená aj cylindrická očná vada. Meranie pomocou infračerveného svetla je úplne bezpečné, pretože bežné denné svetlo tiež obsahuje infračervenú zložku, ktorú však oko nevníma.