Reakcie po očkovaní

Reakcie po očkovaní

Dieťa, ktoré bude očkované , musí byť zdravé. Teplota je kontraindikáciou očkovania.Ako normálnu (fyziologickú) reakciu po očkovaní možno považovať mierne zvýšenú teplotu, únavu alebo podráždenosť, bolestivosť v mieste vpichu, prechodné začervenanie, opuch, zatvrdnutie. Tieto reakcie nepredstavujú žiadnu hrozbu pre zdravie dieťaťa.

Nežiaduce reakcie môžu mať lokálny alebo celkový charakter. 

Lokálne reakcie:

  • Ľahké lokálne reakcie vznikajú bezprostredne po očkovaní, väčšinou počas 12 až 48 hodín. Patrí medzi ne mierna bolesť, opuch , začervenanie alebo zatvrdnutie v mieste vpichu, šetrenie končatiny, výnimočne zdurenie lymfatických uzlín. Priebeh týchto reakcií je priaznivý, pretože príznaky vo väčšine prípadov vymiznú počas 1 až 2 dní.
  • Vážne lokálne reakcie sa prejavujú svalovou kontrakciou a nervovými poruchami. Menej bežné sú bakteriálne abscesy (zhnisanie) a sterilné abscesy (s výskytom jeden prípad na 60 000-100 000 podaných dávok).

Celkové reakcie:

  • Celkové reakcie sú rôzne podľa typu vakcíny a prejavujú sa najrôznejšími symptómami. Zvýšená teplota neprevyšujúca 39°C občas sprevádzaná bolesťou hlavy, nechutenstvom, vracaním, hnačkou alebo obstipáciou patria do skupiny ľahkých celkových reakcií. Rovnako výskyt postvakcinačného exantému po očkovaní proti osýpkam a zdurenie lokálnych uzlín sa radí medzi ľahké prejavy, ktoré sa môžu objaviť vzácne do 72 hodín alebo po 7 – 10 dňoch po podaní vakcíny. Často sa dajú tieto nežiaduce účinky zmierniť podaním antipyretík a antihistaminík.

Dôležité zásady pri očkovaní dieťaťa:

  • Dieťa, ktoré bude očkované musí byť zdravé. Pri ochorení dieťaťa je potrebný odklad očkovania!
  • Po očkovaní sa doporučuje zachovať aspoň 1-2 dni kľudový režim (nešportovať, nepreťažovať organizmus).
  • Pri opuchu v mieste podania očkovacej látky je vhodné podanie octanovej masti alebo chladných obkladov.
  • Pri teplote nad 38°C je vhodné podávanie antipyretík (Paralen alebo Nurofen) a dostatok chladnejších tekutín.
  • Ostatné komplikácie je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.
  • V prípade vzniku kŕčov, bezvedomia, porúch dýchania, vyrážok, tŕpnutia končatín a pod. je potrebné okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc 112 alebo 155 a žiadať o okamžitý prevoz do nemocnice sanitkou s lekárom.