Preventívne prehliadky

Prevencia

  • prehliadka dojčiat 14 krát do roka (odkaz – preventívne prehliadky)
  • dojčenie a dokrmovanie dieťaťa a technika dojčenia
  • vyšetrenie poruchy zraku prístrojom Plusoptixom
  • preventívne prehliadky každé dva roky(odkaz – preventívne prehliadky)
  • skríningové vyšetrenie tukov

Preventívne prehliadky podľa platnej legislatívy:

1. do 48 hod.
2. do 4. týždňa (3. týž.)
3. 5 .- 7. týždeň (6. týž.)
4. 8. - 10. týždeň (2. mes.)
5. 3. - 4. mesiac (4. mes.),
očkovanie
6. 5. - 6. mesiac (6. mes.), očkovanie
7. 7. - 8. mesiac (8. mes.)
8. 9. - 10. mesiac (10. mes.)
9. 11. - 12. mesiac (12. mes.), očkovanie
10. 15. - 18. mesiac, očkovanie

Preventívne prehliadky

Všetky uvedené preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Súčasťou niektorých prehliadok je aj povinné očkovanie.
Ak nie je možné uskutočniť povinné očkovanie v čase preventívnej prehliadky (napr. kvôli chorobe dieťaťa), dohodneme si očkovanie v náhradnom termíne.

11. v 3. roku
12. v 5. roku, preočkovanie
13. v 6. alebo 7. roku (ak dieťa nenastúpilo do školy)
14. v 9. roku
15. v 11. roku + odber krvi (krvný obraz, cholesterol, glykémia), preočkovanie
16. v 13. roku, preočkovanie
17. v 15. roku
18. v 17. roku + odber krvi (krvný obraz, cholesterol, triglyceridy, glykémia)
19. v 19. roku
20. v 21. , 23., 25., roku