Liečba

Liečba

  • individuálny prístup
  • dôkladná diagnostika
  • nadštandardná starostlivosť

Individuálny prístup:

Každé dieťa je tak, ako každý z nás , rozdielne. Vyšetrenie chorých , ktorí sú najbojazlivejší, poskytujeme až po ich utíšení, prípadne je dieťa vyšetrované počas hry.

V prípade detí, ktoré sú liečené psychiatrom alebo psychológom, vyšetrujeme deti zdarma na objednanie počas ambulancie, prípadne vo vyčlenených hodinách po ambulancii.

Dôkladná diagnostika:

Vyšetrenie CRP – rýchly diagnostický test baktériovej infekcie. Vyšetrenie z prsta z kvapky krvi na počkanie je pre kapitovaných poistencov zdarma. Zápalový marker umožní rozlíšiť vírusovú a bakteriálnu infekciu a tým pomáha pri rozhodovaní, či dieťa potrebuje antibiotickú liečbu. Antibiotiká sa predpisujú, len ak je to skutočne nevyhnutné.

Výter z hrdla – umožní určiť patogénny kmeň, ktorý pravdepodobne vyvoláva ochorenie. Po obdržaní citlivosti na tretí deň kultivácie / v prípade ťažšieho stavu je možné rýchlejšie obdržanie výsledku telefonicky alebo internetom priamou komunikáciou s mikrobiologickým laboratóriom/ je možný cielený predpis antibiotika.

Chránime tým imunitný systém dieťaťa a nepodávame zbytočne neúčinkujúce antibiotiká.

Výter z nosa – u opakujúcich sa infektov alebo u dlho pretrvávajúcich rinitíd má význam cielene podať antibiotické kvapky aplikovaním do nosa dieťaťa.

Odber krvi – v prípade potreby presnejšej diagnostiky vyšetrujeme nielen zápalové parametre, ale aj stav imunity pacienta, mineralogram / pri rýchlom raste, bolestiach kostí/ , prípadne orientačne poruchy trávenia / možné parazity, ochorenia pankreasu, pečene/, reumatické parametre, boreliózu…..

V prípade potreby sú všetci pacienti podľa zistenej diagnózy odosielaní na ďalšie vyšetrenia k špecialistom .

Nadštandartná starostlivosť:

  • pri ochoreniach pozývame pacientov na kontrolné vyšetrenia
  • pri patogénnych výsledkoch sú rodičia ihneď kontaktovaní telefonicky
  • v prípade zdravotných problémov svojich detí môžu rodičia konzultovať problémy telefonicky do 20,00 hod.
  • v prípade vážnejšieho stavu kontrolujem postup liečby Vášho dieťaťa opakovane telefonicky, podľa zváženia, aj vo večerných hodinách
  • v skutočne nevyhnutných a opodstatnených prípadoch vyšetrím Vaše dieťa aj mimo ambulantných hodín
  • chronické zápaly dýchacích ciest liečime rehabilitáciou Bio-lampou a inhaláciami